உன் வசம்…

ஒரு மொழி கூறும் உணர்வு

இந்த நிசப்தம்…

என் காதின் இறுக்கம்

கலைக்கும் ஒரு ராகம்

வெகு தூரமாய்…

மனம் கொண்டு இனைக்கும்

ஒரு மந்திர கோள்

உன் வசம்…

நீ என் பெருமை

கடந்த வரமாய்

என்னிடம் இரவல் வாங்கிய

சில பல சாயல்கள் கடந்த

உன் சுயமாய் வெளிபடும்

அந்த உன்னத தருணமே

என் காத்திருப்பின் உச்சம்…

You have a life in you…

You are not alone,

When moving in a crowd,

There are more steps to match,

To march the way you desire,

There are more sights to see,

When you free your soul,

Darkness that is beautiful,

Or the hues that frighten you,

There is more to love,

When you liberate yourself,

The secrets hidden in you,

May find the air to breathe,

There is more to give,

When you have the will,

A smile or a cry,

Is a worthy gift to share,

There is more to live in this life,

When you break the walls of your self,

Breathe free and high,

After all,

You have a life in you…

மீண்டும் ஒருமுறை…

உணர்வாய் பொழியும்

உன் மொழியில் என் இதயம்

மறுமுறை கனத்திடச் செய்வாயா?

உளமாய் எண்ணும்

உன் வாசம் என் உள்ளம்

மறுமுறை கலந்திடச் சேர்வாயோ?

காலம் கொன்ற கனத்த கணங்களால்

என் இமைகள் கரைக்காத

உவர்ப்பு துளிகளின்

மீதம் நின்று கசிந்து சிந்தும்

குருதியின் வாசத்தை

என் இதயம் துடைக்க

உன் ஒரு பார்வை போதும்

விரல் சுட்ட நீர் குமிழியாய் வெடிப்பட்ட

என் கலங்கிய மனதை ஆற்ற

ஒரு சிறு புன்னகை போதும்

யுகங்கள் கடந்த பெருத்த மௌனத்தை

என்றோ எங்கோ பழகிய ஒலியாய்

செவிசேர ஒரு வார்த்தை போதும்

இந்த மீளும் நிஜத்தின் மிச்ச காலத்தை

உணர்திட துடிக்கும்

உன் ஒரு உவப்பு போதும்

அவசியமான அர்த்தம் தேடி

அலையும் இந்த வாழ்வின் எண்ணச்

சூழச்சியில் சிக்கி ஆர்பரிக்கும்

என் இதயத்திற்கு இதமாய்

ஒரு நொடி போதும்

என் தலைமீது உன் சுவாசம்…

பணம்.

அச்சிட்ட பணமெல்லாம்

பத்திரமாய் வைத்திட்டு,

நாடாளும் பிரமுகர்கள்

எல்லாம் எங்கு தான்

தொலைத்தார்கள் உயிர்

தரித்த மனிதத்தை?

உன் காதல் சொல்ல…

ஆழதழுவல் வேண்டாம்

நுனிவிரல் ஸ்பரிசம் போதும்

ஆழமாய் ஒரு முத்தம் வேண்டாம்

அழகான ஓர் பார்வைப் போதும்

கண்ணீர் துடைக்க கை வேண்டாம்

சாய்ந்து கொள்ள ஓர் தோள் போதும்

கட்டி அணைக்க காரணம் வேண்டாம்

புன்னகை வீச சில சந்தர்ப்பம் போதும்

இதமாய் உணர பல யுகங்கள் வேண்டாம்

உளமாய் வாழ ஒரு ஜன்மம் போதும்

உன் காதல் சொல்ல ஆயிரம் வார்த்தை வேண்டாம்

உண்மை உணர்த்திட ஓர் சுவாசம் போதும்…

மரித்த மனிதம்.

புவி வாழ

மண் செழிக்க

மழை நல்க

வரம் தொலைத்து

மனம் நொந்து

உயிர் காக்க முழங்கும்

என்னை,

அடித்ததால் காய்ப்பியது

உன் இதயம்,

சுட்டதால் மரித்தது

உன் மனிதம்.

இந்த வாழ்க்கை…

சிதைந்த கனவின்

சிதறும் துளியாய்

சிதையுண்டு கனக்கிறது

சிதறடித்த ஓர் ஆசை….

துளைக்கின்ற எண்ணக்கீற்றின்

துலக்கும் அர்த்தமாய்

துளைத்து மீள்கிறது

துலங்காத ஒரு பொறி…

அலைப்பறிக்கும் மனதின்

அழைக்கும் குரலாய்

அலைக்கழிக்கின்ற சிந்தனைகள்

அளைவாய் அரிக்கும் இதயத்தை…

ஓய்ந்து சாயும் நொடி தேடி

ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது

ஓய்வில்லா இந்த வாழ்க்கை…

Be my blessing…

Be my sky,

for my stars to twinkle bright,

be my moon,

for my tides to rise and fall,

be my words,

for my imaginations to flow,

be my flowers,

for my fragrance to spread,

be my rainbow,

for my colours to glow,

be my prayers,

for my hope to survive,

be my shadow,

for me never to fear,

be my light,

for my dreams to progress,

be my blessing,

so I am always content with this life…