அடையாளம் கலை. ..

இன்று ஒரு நாள் மட்டும்

அடையாளம் கலை

ஒரு மனிதத்தின் கூட்டில் வாழ்,

இருவரும் ஒரு உணவை

சேர்ந்து உண்போம்

ஒரு உணர்வை

சேர்ந்து உணர்வோம்

ஒரு படகில்

சமமாக நீல் கடலில்

நீண்ட ஆகாசத்தின்

கீழ் பயணிப்போம் ,

ஒரே காற்றை சுவாசித்து

ஒரு நாள் ஒரு பொழுதேனும்

இந்த பிறப்பின் பேரின்ப

ரகசியத்தை உரக்கச் சொல்வோம். ..

காதலில் கரைந்திடவே…

மலர் தீண்டிய காற்றாய்

என்னுள் உன் வாசம்

குருதியின் பிழையாய்

என் நரம்பில் உன் துடிப்பு

உன்னை பார்க்கும் பொழுதில்

நொடி தொட மறுக்கும் என் இமை

என் வரமாய் வந்த ஒரு சாபமோ…

என் மொழியில் வந்த ஒரு பிழையோ…

வரம்பை மீறிய ஒரு இலக்கனமாய்…

என் உயிரை தீண்டிய ஒரு நஞ்சாய்..

பிரிவின் வலியில் ஒரு வலிமையாய்…

இறந்த பின்பும் ஒரு துடிப்பாய்…

வாழ்வின் வரமாய் நீ வந்தாய்…

எனை நான் உணர…

பிரிவின் சாபங்கள் தான் தந்நாய்…

உனை நான் நீங்க. ..

உனை ரகசியமாய என்னுள் வைத்து

காத்திடவா இல்லை

இருளில் கண்ணீரில் வடித்திடவா

சேரா துயரில் மூழ்கிடவே

உனை சுவாசித்து எனைதான்

மீட்டிடவா

கரையில்லா இந்த காதலில் நானும் கரைந்திடவே…

யாவரும் நாமேதான்…

இனம் கடந்த காதலாய்.

மொழி கடந்த புரிதலாய்

நிறம் கடந்த ஈர்ப்பாய்

மதம் கடந்த மனிதனாய்

தேசம் கடந்த நேசமாய்

யாவரும் நாமேதான்…

எங்கோ விழும் ஒரு துளி கண்ணீர்

நம் மனம் இளக…

யாரோ உணரும் ஒரு மகிழ்வை

நாம் இங்கு பகிர…

அது வரை அறியா ஒருவர்

நம் இதயம் வருட…

யாவரும் நாமேதான்

விரவி பரவும் ஒலி போலே

காற்றில் கரையும் அன்பில்

இருளில் ஒளிரும் விளக்காய்

மனிதம் துடிக்கும் உயிரில்

எல்லைகள் எல்லாம் வரைபடத்தில்

மனங்கள் சிக்கா காகிதமாய்

நம்மை நாமே உணர்ந்து

எங்கும் நம்மை உயர்த

யாவரும் நாமேதான். ..

காத்திருப்பில் கடக்கிறது…

அறக்க பறக்க ஓட்டம் இல்லை

ஆறி உலர்ந்த உணவும் இல்லை

கடிகார முள்ளுடன் போட்டி இல்லை

அயர்ந்த உறக்கமும் இல்லை

அறுபதை கடந்து எழுபதை துரத்தும்

காலகட்டம்

கைப்பேசி அழைப்பின் காத்திருப்பில்

கடக்கிறது…

Dreams…

The dreams that breath

the life to the soul keep

changing like the colours

of the seasons,

Some dark,

Some lucid,

Some, with the feathers

of the cherished blessings

fly to fill the hues of the rainbow,

Some , the curses of the heart

ashing out layers of

fragile layers to darken

the hope and perish the source,

The dreams of this life

swings in the thin threads

to the tunes of the fate…

You have a life in you…

You are not alone,

When moving in a crowd,

There are more steps to match,

To march the way you desire,

There are more sights to see,

When you free your soul,

Darkness that is beautiful,

Or the hues that frighten you,

There is more to love,

When you liberate yourself,

The secrets hidden in you,

May find the air to breathe,

There is more to give,

When you have the will,

A smile or a cry,

Is a worthy gift to share,

There is more to live in this life,

When you break the walls of your self,

Breathe free and high,

After all,

You have a life in you…

Be my blessing…

Be my sky,

for my stars to twinkle bright,

be my moon,

for my tides to rise and fall,

be my words,

for my imaginations to flow,

be my flowers,

for my fragrance to spread,

be my rainbow,

for my colours to glow,

be my prayers,

for my hope to survive,

be my shadow,

for me never to fear,

be my light,

for my dreams to progress,

be my blessing,

so I am always content with this life…