இனம் கொன்று பசியாறவே……..

வனம்  அழித்து

மிருகம்  மரித்து

நதி   அரித்து

குளம்  சுருக்கி

முன்னேற்றம் கண்டோம்,
மனிதம்  துலைத்து

சுயம்  குலைத்து

மானிடம் பெருக்குவோம்,
கடல்  பெருக்கி

மரம்  வாடி

பயிர்  வறண்டு

மழை  பொய்த்து,
உணவு  இல்லா உலகில் ,

இனம் கொன்று  பசியாறவே…….

Advertisements

17 thoughts on “இனம் கொன்று பசியாறவே……..

  1. May I ask of a favour? I propose to to write about the fourth song for my meme. It is a Tamil film song that goes “தென்றல் வந்து தீண்டும் போது என்ன வண்ணமோ”
    Do you think you can translate the song into English? I could do it myself, but mine won’t have the poetic touch that your writing has.
    But it’s ok if you can’t.
    Thanks.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s