வளியின் மிச்சத்தில்……..

அலைகடலில் சிக்கிய

சுழற்சியின் சுவடாய்,

ஓய்வில்லா போராட்டத்தின்

முடிவான தோல்வியாய்,

நிசப்தத்தின் ஒலியில்

வெளிப்படும் இசையாய்,

கண்மூடிய கனவின்

இருளின் காட்சியாய்,

சுவாசிக்கும் அவசியத்தில்

அகப்படும் கருவாய்,

எண்ண துகள்களில்

சிதரிடும் திகழாய்,

வலியின் உச்சத்தில்

இதழின் விரிப்பாய்,

என் வெளியேறும் மூச்சின்

வளியின் மிச்சத்தில் நீ……….


The perfumed kerchief…….

The perfumed kerchief

tucked in my closet

bearing the stains of 

your tears is the proof

of the monster sleeping

in me…….

The goodbye I bid tearing

my soul to save your tender

little heart is the proof of 

the goodness you sowed 

in me……

The sad smile on my face

thinking of you is the proof

of the lingering bond between 

us everliving…………..


href=”https://dailypost.wordpress.com/prompts/perfume/”>Perfume<

சயம் கொண்ட என்னை…….

சலனமில்லா மனதின்

சாயல்களை அழித்து

சபலங்களை விதைத்து

சாவில்லா தொடர்பாய்

சஞ்சலங்களை ஏற்படுத்தி

சால மகிழ்ந்து

சலிப்பென்று உணர்ந்து

சாட்சியாய் விலகி

சத்தமில்லாமல் எரித்து

சாபத்தை தொடுத்து

சருகாய் கருகிய

சாம்பலில் தேடுகிறேன்

சமிக்ஞையால் கொன்று

சாதித்து மீண்டு

சயம் கொண்ட என்னை……