நான் சூரியன்….

நான்  சூரியன்,

அடை மழையாய் என்னை அமுக்கிவிடாதே

சிறு தூறலாய்  என்னை   அணைத்துக்கொள்

எண்ணற்ற வானவில் உள்ளது என்னிடம்,  வெளிப்பட……..

Advertisements

5 thoughts on “நான் சூரியன்….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s