என் கேள்விற்கும்
உன் பதிலுக்குமான
தூரமே
நம் அன்பின் ஆழம்.

Advertisements