அம்மாவின் முகம்

காலம் கரைத்த ஓவியமாய்
என் அம்மாவின் முகம்
படிந்த தூசிகளை கண்ணீர்
கொண்டே துடைக்க முற்படுகிறேன்
சிந்தும் ஒவ்வொரு துளியும்
படிந்துவிடிகிறது நீங்கா புள்ளிகளாய்……

Advertisements

5 thoughts on “அம்மாவின் முகம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s