தோழமைக்கு பாலினம் அவசியமில்லை
என்று புரியவைத்தாய்
ஒரு பெண்ணின் பல சங்கடங்களை
அறியாமலே வளர்ந்த என்னை  உன்
இயல்பான பேச்சால் அறிய  வைத்தாய்
பெண்மனதிற்கும் ஆண்மனதிற்குமான
இடைவெளியை உன் நேர் பார்வை
மூலம் சுருங்க வைத்தாய்
வரும் காலத்தில் என்
மகளை பார்கும் பொழுது
ஆச்சரியம் கொள்ளாதே உன்
எண்ணச் சாயல்கள் அவளிடம்
தென்படுகிறது என்று,
பெண்ணியத்தை முதல்முதலில்
எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தவள்
நீ தான்,
ஆதலால் உன் பாதிப்பின் பிரதிபலிப்பு
அவளிடம் இருப்பது இயல்புதானே?

Advertisements