எனக்கென்று ஒரு வானம்

எனக்கென்று ஒரு வானம்
எட்டும் தூரத்தில் நட்சத்திரங்கள்
நடக்கும் மரங்கள்
நினைக்கும் பொழுது மழை
இதமான ஒரு வெயில்
குடையென மேகங்கள்
ஏணியாய் வானவில்
ஆனந்தமூட்ட பனி தூறல்கள்
ஆச்சரியத்துடன் கேட்டுக்கொண்டேன்
சின்னஞ்சிறு இதயங்களின்
கனவு பட்டறைகளை.

Advertisements

2 thoughts on “எனக்கென்று ஒரு வானம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s