எனக்கென்று ஒரு வானம்
எட்டும் தூரத்தில் நட்சத்திரங்கள்
நடக்கும் மரங்கள்
நினைக்கும் பொழுது மழை
இதமான ஒரு வெயில்
குடையென மேகங்கள்
ஏணியாய் வானவில்
ஆனந்தமூட்ட பனி தூறல்கள்
ஆச்சரியத்துடன் கேட்டுக்கொண்டேன்
சின்னஞ்சிறு இதயங்களின்
கனவு பட்டறைகளை.

Advertisements