நம்பிக்கை

விடியலின் சாயல்களை
உன் கண்களில் கண்டு
துவண்ட இதயத்தை
துவைத்து புதிதாய் உடுத்த
துவங்கினேன் உண் நேர்
பார்வை போதும் எனை
தொடர்ந்து வழிநடத்த
என்ற நம்பிக்கையின் அடித்தளத்தை
இன்னும் அழுத்தமாக பற்றிக்கொண்டு.

Advertisements

2 thoughts on “நம்பிக்கை

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s