உனதான பொழுதுகளை
எனதாக்க முயற்சிக்கும்
தருணம் உணர்ந்தேன்
உன் அன்பின் ஆழத்தை.

 


The English version

The effort of spending

your me time with me

evinced the profundity

of the love you had  for me.


 

Advertisements