நான் என்கிற நான்./ The Me in Me.

 

ஒரு சுயத்தின் வெளிப்பாடு
ஒரு மனிதனின் அடையாளம்
ஒரு மனதின் முத்திரை
ஒரு சமூகத்தின் அடித்தளம்
ஒரு வாழ்வின் தேடல்
நான் என்கிற நான்.

 

The English version

A self’s outlet

A person’s identity

A mind’s expression

A society’s base

A soul’ search

The me in me.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s