சொல்லாத வரிகள்

உன்னையே நீ உணராத பொழுதுகளில்
எனை உண் கண்கள்
அலைமோதி தேடிய ஒவ்வொரு
தருணங்களும் அதை எதிர்நோக்கியே
காத்துக்கிடந்தது என் கண்களும்
வாழ்வின் கட்டாயத்தில்
சிக்கி பல காட்சிகளை
கண்டுவிட்ட போதிலும்
என்னை கடக்கும் தருணங்களில்
ஒரு நொடி தாமதிக்கிறது
உன் கண்ணின்மணிகள்
இதையும் எதிர்நோக்கியே
காத்துகிடக்கிறது என் பார்வை
சொல்லாத வரிகளின்
மொத்ததையும் சுமந்துக் கொண்டு…….

Advertisements

2 thoughts on “சொல்லாத வரிகள்

 1. I am clueless about poetry and poetic licences (especially in Tamil), so I may be way off mark. Also, don’t mean to nit pick…I am just curious to know if grammar need not be followed in poetry. I notice that you write “ஒவ்வொரு தருணங்களும் “, whereas the grammatically correct form would be ஒவ்வொரு தருணமும். Also, காத்துக்கிடந்தது என் கண்களும், or காத்துக்கிடந்ததன என் கண்களும்?

  I am trying to understand the process of poetry writing, hence the question.

  There is a lot of romance in your poetry. I feel 20 years younger when I read them.

  Liked by 1 person

  1. As you pointed out, ஒவ்வொரு
   தருணங்களும் or ஒவ்வொரு தருணமும் means the same,so I think both can be used and காத்துக்கிடந்தது என் கண்களும் and காத்துக்கிடந்ததன என் கண்களும் too means the same ,so I think both can be used,but when i write I write as the words form in my thoughts,so I use the words as it is .I am also not very proficient in Tamil grammar ,I hope than I am right.But seeing your comment ,I think காத்துக்கிடந்ததன என் கண்களும் would have been better.Thanks LG,as I commented earlier your comments always inspire me.

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s