பிரிவிற்கான அங்கீகாரம்?

உருவங்களின் வேற்றுமைகளால்
ஒன்றொடு ஒன்று தொடர்பில்லாமல்
தொடரும் மனித சங்கிலியால்
பிணைக்கப்பட்டு யுகம்யுகமாய்
வாழும் மனிதனின் ஆதியும் அங்கமும்
ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் ஒன்றாயிருப்பின்
எங்கிருந்து வந்தது இந்த
பிரிவிற்கான அங்கீகாரம்?

Advertisements

2 thoughts on “பிரிவிற்கான அங்கீகாரம்?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s