உயர்வும் தாழ்வும்

உயர்வும் தாழ்வும்
அவரவர் உள்ளத்தால்
தீர்மானித்து உணர்வால்
தீவிரமடைந்து உழைப்பால்
நிலைநாட்டப்படுகிறது.

Advertisements

2 thoughts on “உயர்வும் தாழ்வும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s