செயல்

ஒரு செயலின் மூலமும் முடிவும்
ஆக்கமும் அழிவும்
நன்மையும் தீமையும்
பயிற்சியும் தொடர்சியும்
துவள்வும் தீவிரியமும்
முயற்சியும் சோம்பலும்
தீர்மானிக்கிறது நம்முடைய
ஈடுப்பாட்டை.

Advertisements

2 thoughts on “செயல்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s