உன் பிஞ்சு ஐவிரலின் ஸ்பரிசம்
என் இதயத்தின் ஆழத்தில் இருந்த
வலிகளை கூட துடைத்தெறிந்தது
உன் கன்னக்குழி சிரிப்பு
என் வாழ்வின் மொத்த
சந்தோஷத்தையும் மீட்டெடுத்து தந்தது
நீ எடுத்து வைத்த முதல் அடியில்
உன் பாதம் தரை தொடும் முன்
என் இதயம் ஒரு நொடி
தாமதித்த பின்பே மீண்டும் துடித்தது
ஒவ்வொரு முறையும் நீ விழும்
முன் எனக்கு வலித்தது
உன்னுடைய ஒவ்வொரு அசைவையும்
என் கண்ணகள் பதிவு செய்யும்
நுட்பத்தை இயல்பாய் பழகிக்கொண்டது
என் வாழ்வின் ஒரு தருணத்தின்
மொத்தத்தையும் உனதாக்கிய
பொழுதுதான் உணர்ந்தேன்
என் வாழ்வின் எல்லா
பதியல்களின் சுவடுகளைத்
தாங்கி நிற்கும் என்
தாயின் மொத்த அன்பையும்.

Advertisements