உண்மையை எறிக்கவா புதைக்கவா?

உண்மைகளின் கொலைகள்
பல நேரம் சத்தமில்லாமல்
நிகழ்ந்து விடுகிறது
மனிதனின் மரனத்திற்கே
நொடிகள் துக்கமே
மிஞ்சும் காலகட்டத்தில்
உண்மைகளின் துக்கத்திற்கு
அதிகம் பேர் வருவதில்லை
வருவோரும் அவசர கதியில் ஓடிவிட
நேர்மை, நியாயம், தர்மம் போன்ற
முக்கிய சொந்தங்களே
மிஞ்சி இருக்கின்றன
உண்மையை எறிக்கவா
புதைக்கவா என்று குழம்பியபடி……

Advertisements

5 Replies to “உண்மையை எறிக்கவா புதைக்கவா?”

 1. உண்மையை ஒரு பொழுதும் அழிக்க இயலாது, மரணத்தினால் கூட .உண்மையில் ,இந்த உலகினால் நம்பப்படும் எதுவுமே உண்மையில்லை. இது புரியாமல் மனிதன் தன் வாழ்வினை அனைத்தும் அற்ப இன்பத்திற்காக இழக்கிறான்.
  அற்புதமாக சொன்னீர்கள்.
  I’m trying to write in tamil nowadays. பிழை ஏதேனும் இந்தால் கூறுங்கள்.
  Btw, your writings are so good.

  Liked by 1 person

  1. True SKT .உண்மை என்றும் அழியாதது.அழிக்க நினைப்பது மனிதனின் மூடத்தனமே.You are writing very well.Continue writing in Tamil too.Best wishes.Thank you for your vist and comment.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s