உறவின் நிலைப்பாடு
உதிற்கும் சூரியன் போலில்லை
நிரந்திரம் இல்லாதது
எங்கு தொடங்கும்
எதில் முடியும்
விளங்காதது
ஆழமும் அன்பும்
அடுத்தவர் உணராதது
சில உறவுகளில்
சம்பந்தபட்டவர்களுக்கும்
புரியாதது
நூலிழையாக தொடர்ந்து
அறுபட்ட தருணம்
அறியாதது
காலப்போக்கில் சந்திக்கும் பொழுது
ஆரதழுவி அழுது தீர்ப்பதும்
சிநேகமாய் சிரிப்பதும்
சம்பிரதாயமாய் கைகுலுக்குவதும்
நாகரியம் கருதி கையசைப்பதும்
பிரிவின் வலி வடுவாய் மாறி
வெற்று பார்வையை செலுத்தி
வெற்றியடைவதும்
புதிரானது
உறவின் பரிமாணங்கள்.

Advertisements