நெருப்பு பூ

பிரபஞ்சத்தில் பூமி
ஒரு கோலத்தின் புள்ளி
சூரியன் நடுவில்
வைக்கப்பட்ட நெருப்பு பூ.

Advertisements

7 thoughts on “நெருப்பு பூ

  1. I read all of yours. Ovaovaru vaarthaiyum mika azhagaka sethukivulir. Very firing and inspiring. Make your words widespread, because world needs it.
    Use popular tags and categories to spread your writings.
    Tamizhl endrum vor azhagu! Thank you for making tamzhians realize it.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s