நினைவுகள்

மழை நின்ற போதிலும்
விழும் சிறு தூறலாய்
என் மன ஓட்டத்தில்
உன் நினைவுகள்
போகட்டும் என்ற
விருப்பத்தையும் மீறி
போய்விடுமே என்ற
தவிப்போடு.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s