குதூகலம்

காலச் சுழற்சியில்
பலவற்றைப் பார்த்து
பழகிய போதும்
எங்கோ இன்னும்
நம் இதயத்தின்
ஆழத்தில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கிறது
ஒரு ஐந்து வயது
சிறு பிள்ளையின் குதூகலம்
ஆனால் அரிதாக
மிகவும் அரிதாகவே
வெளிப்பட.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s