அங்கம் போத்தி
அறிவை முடக்கி
சுயத்தை அமுக்கி
நாவை அடக்கி
கனவை குலைத்து
எண்ணம் மறைத்து
ஊக்கம் தவிர்த்து
நாணல் வளர்த்து
அச்சம் உணர்ந்து
இருட்டில் கிடந்து
மெல்ல எழுந்து
உவகை பூண்டு
உலகை வசப்பட
உலா வரத்தொடங்கினோம்
யுகங்களின் மௌனத்தை
உடைத்தெரிந்து
போராட்டத்தின வல்லமையை
வசப்படுத்தி
ஒடுக்கலின் வலியை
தகத்தெரிந்து

பொறுமையின் வலிமையை
வீரியமாக்கி
உளம் முழுதும் வேட்கையுடன்
உலகின் சமபங்கனை
நிலை நாட்ட சீற்றம்
கொண்டு வந்துள்ளோம்.

Advertisements