பெயர் கூட அதிகப்படிதான்

யாரோ எவரோ
தெரியவில்லை
இப்போதைக்கு என் பக்கத்து
இருக்கைகாரர்
இரண்டு பேருக்குமான
தொடர்பு
ஒளித்து விளையாடிக்கொண்டிருகும்
எதிர் இருக்கை குழந்தை
இந்த தருணத்தில்
பெயர் கூட அதிகப்படிதான்
எங்கள் மூவருக்கும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s