ஒற்றை சூரியன்

வானமே முகமாய்
முழு நிலா திலகமாய்
மேகங்கள் கேசமாய்
இருக்கும் நட்சத்திரங்களை
எல்லாம் கோத்து
பூக்களாய் சூடிக்கொண்டேன்
விடிந்ததும் கலைந்தது
ஒற்றை சூரியனின் பார்வையால்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s