தொடக்கம்

புரிகின்ற தருணத்தில்
தொலைகின்ற காதலாய்
உணர்கின்ற பருவத்தில்
இழந்திடும் பாசமாய்
பார்க்கின்ற நொடியினில்
மறைகின்ற கானலாய்
தொடுகின்ற சமயத்தில்
நெடுகின்ற வானமாய்
பொழிகின்ற வேளையில்
கலைகின்ற மேகமாய்
என் தேடல்களின் முடிவுமே
இன்னொரு தொடக்கமாய்

Advertisements

7 thoughts on “தொடக்கம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s